Skaičiuoklė

Prašome nurodyti Jūsų būsimo siuntinio duomenis ir galėsite apskaičiuoti, kiek Jums kainuos siuntinys:

kg cm cm cm
Prekes atsiimsiu / pristatysiu:
Prisijungimas

Pakavimas žymėjimasPAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS1.1. Užsakovas atsako už tai, kad krovinys pagal jo technines sąlygas ir standartus būtu tinkamai paruoštas, įpakuotas ir paženklintas taip, kad ji vežant nekiltu pavojaus vairuotojui (-ams), tretiesiems asmenims, aplinkai, vežamiems kroviniams ir transporto priemonei. Krovinys turi buti tokioje taroje ar įpakavime, kuris būtinas kroviniui išsaugoti nepakitusiu (nesugadintu ir nesužalotu) jo pervežimo, pakrovimo ir iškrovimo, saugojimo bei sandėliavimo metu. Vežant dokumentus, jie turi buti supakuoti i vokus. Jeigu krovinys turi ypatingų savybių, jis turi buti įpakuotas pagal reikalavimus, keliamus tokios rūšies kroviniams.

1.2. Visos Pakuotės turi būti Siuntėjo parengtos ir supakuotos saugiam transportavimui.
1.3. siuntos.co.uk neaprūpina transportu su reguliuojama temperatūra. Visas prekes, kurios gali buti pažeistos dėl gabenant galinčių pasitaikyti sąlygų, kaip antai, temperatūros arba atmosferos slėgio pokyčių, turi apsaugoti Siuntėjas.
1.4. Jeigu kartu su Siunta vežami dokumentai (sąskaitos-faktūros ir t.t.), jie turi buti įdėti i vieną iš Pakuočių. Ant Pakuotės turi buti pažymėta, kad joje yra dokumentai. Rekomenduojama dokumentus dėti i pirmąją pažymėtą Pakuotę.
1.5. Kai krovinys vežamas keliems Gavėjams, jis turi buti sugrupuotas ir supakuotas atskirai kiekvienam Gavėjui. Tokiu atveju laikoma, kad kiekvienam iš Gavėjų gabenama atskira Siunta.
2. Visos Pakuotės viršutinėje dalyje turi buti pažymėtos šiais rekvizitais:

1) Siuntėjo pavadinimas ir adresas;
2) Gavėjo pavadinimas ir adresas;
3) Pakuotės numeris / bendras Pakuočių skaičius (1/5; 2/5; … 5/5)
6.9. Pakuočių ženklinimo pavyzdžiai:

Siuntėjas: GAVĖJAS:
UAB Kelias UAB Mintis
Taikos 25 Laisvės 12
Pakuotė 1/2 Vilnius
Siuntėjas: GAVĖJAS:
UAB Kelias UAB Mintis
Taikos 25 Laisvės 12
Pakuotė 2/2 Vilnius
6.10.Jeigu aukščiau nurodytų apribojimų ir reikalavimų nėra laikomasi, siuntos.co.uk krovinio negabena.